Į pradžią

 Į pradžią

Žemaitijos regioninė taryba
 
Konstantinas Prušinskas
Lietuvoje pagal LR Seimo nutarimą pradėjus steigti etninės kultūros regionines tarybas, kurios turi teikti išvadas ir pasiūlymus valstybinėms institucijoms etninės kultūros klausimais, rūpintis etninės kultūros išsaugojimu, plėtra krašte, žemaičiai kurį laiką lūkuriavo. Viena iš priežasčių buvo ta, kad kol kas neaiškus respublikinės tarybos statusas. Klausimą dėl jos likimo, priklausomybės planuota svarstyti Lietuvos Respublikos Seime.
Kaip ten bebūtų, po to, kai savo tarybas sukūrė suvalkiečiai, dzūkai, aukštaičiai, į regioninės etninės kultūros valstybinės globos tarybos steigiamąjį susirinkimą, kuris įvyko 2002 m. liepos 5 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai), susirinko ir Žemaitijos rajonų, apskričių, kai kurių visuomeninių kultūros organizacijų atstovai. Į Etninės kultūros globos regioninę tarybą išrinkta 14 narių. Tarybos pirmininku patvirtintas Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus narys Alfredas Vauras, pirmininko pavaduotojais išrinkti: Vacys Vaivada, istorikas, Klaipėdos universiteto ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojas bei Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono vyr. architektas.
Etninės kultūros regioninę tarybą ateityje turėtų papildyti keletas žmonių, kurie lygiomis dalimis šioje taryboje turi atstovauti visuomenines ir valstybines institucijas.

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija