Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

DAILĖS MOKYMO ŽIDINIAI ŽEMAITIJOJE

Žemaitijos dailės mokyklų istorija ir dabartis
Pastaruoju metu suaktyvėjęs dailės gyvenimas Lietuvoje, sparčiai atsinaujinantis krašto veidas kelia naujus uždavinius bei reikalavimus ir Žemaitijoje esančioms dailės edukacijos bei jos pristatymo visuomenei institucijoms. Čia kuriasi naujos tokio pobūdžio institucijos (išskirtinio dėmesio vertas 1994 metais įsteigtas Žemaičių dailės muziejus Plungėje). Kai kurios iš jų turi gilias profesionaliosios dailės mokymo, meno kolekcijų kaupimo tradicijas. Pastarosioms priskirtinos Telšių ir Klaipėdos meno mokymo įstaigos.
Bene seniausia šio pobūdžio institucija Žemaitijoje – 1931 metais Telšiuose įkurta medžio apdirbimo mokykla, vadinta dar dailiųjų amatų mokykla. Pirmaisiais veiklos metais jos tikslas buvo rengti dailininkus-atlikėjus. 1939 metais šioje mokykloje įsteigta metalo apdorojimo specialybė. 1945 m. ši mokymo įstaiga pavadinta Telšių taikomosios dailės vidurine mokykla, nuo 1959 metų ji – Telšių taikomosios dailės technikumas, o nuo 1989-ųjų – Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokykla. Joje buvo galima įsigyti šias specialybes: skulptūros, meninio medžio apdorojimo, trikotažo mezgimo ir modeliavimo, pramoninių gaminių konstravimo, dailės, muzikos, šokio pedagogikos. Ją įvairiais laikotarpiais yra baigę didelis būrys žymių Lietuvos menininkų, dailės gyvenimo organizatorių. Tai Algimantas Švėgžda, Vincas Kisarauskas, Romualdas Budrys ir daugelis kitų.
Tarsi neatskiriama šios mokyklos dalis – kaimynystėje įsikūręs Žemaičių muziejus „Alka”, turintis turtingus Vakarų Europos ir Lietuvos vaizduojamosios bei taikomosios dailės rinkinius, liaudies meno kolekcijas. Pastaruoju metu, prie muziejaus pastačius naują šiuolaikišką priestatą, atsirado didžiulės galimybės kurti naujas ekspozicijas, keičiamas parodas, gerai įrengti fondus, vykdyti daugybę edukacinių programų, geriau pristatyti visuomenei turtingus dailės rinkinius. Šis muziejus itin traukia šalia įsikūrusio Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų ir ir dėstytojų dėmesį: su daugelio žymių Europos ir Lietuvos dailininkų kūryba jie turi galimybę susipažinti, net pamatyti jų darbų originalus būtent čia. Turtingos taikomosios dailės kolekcijos leidžia studijų proceso metu jaunimui profesionalumo ir estetikos paslapčių semtis iš senųjų meistrų.
Kitas svarbus dailės mokymo židinys Vakarų Lietuvoje – vizualinio dizaino ir dailės pagrindų katedros Klaipėdoje. Pirmoji jų įsikūrusi čia dar 1974 metais. Per dvidešimt penkerius darbo metus į savarankišką kūrybinį kelią ši katedra išleido daugiau negu 300 menininkų.
Abi šios mokyklos – Klaipėdos ir Telšių – dabar jau yra Vilniaus dailės akademijos padaliniai (nuo 1979 ir 1998 metų). Paskutiniais metais jose vyksta studijų reorganizavimo procesas, bandant jas apjungti į jungtinį Žemaitijos taikomosios dailės institutą, ruošiantį Lietuvai šiandien labai reikalingų specialybių – taikomosios grafikos, poligrafijos, įrangos ir architektūrinės aplinkos dizaino, reklamos, kompiuterinės grafikos ir videomeno (Klaipėdoje) ir skulptūros, rūbų dizaino, baldų dizaino, baldų dizaino ir metalo dizaino (Telšiuose) – meno bakalaurus ir magistrus.
Ateityje galvojama ir apie restauratorių rengimą Telšiuose. Tokių specialistų laukia turtingi muziejų rinkiniai, medinių Žemaitijos bažnyčių lobiai.
Kaip matome, didžioji dalis specialybių, kurias čia gali pasirinkti studentai, visai nedubliuoja Vilniuje ir Kaune esančių vaizduojamosios ir taikomosios dailės specialybių. Telšių ir Klaipėdos mokyklose dirbanti profesūra – Vilniaus dailės akademijos ir Talino dailės instituto auklėtiniai. Be abejo, reikalavimai taikomi aukštųjų meno mokyklų programoms ir turintys atitikti visus Europos standartus, nėra čia lengvai įkandamas riešutas ir reikalauja nemažai dėstytojų ir studentų pastangų. Rengiant menų bakalaurus ir magistrus talkina dėstytojai iš Vilniaus dailės akademijos, kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų ir universitetų. Pasirinkta daugiau taikomoji meno kryptis. Tai sudarys dideles galimybes Žemaitijos dailės institutą baigusiems studentams ateityje įkurti savo firmas, įsidarbinti spaustuvėse, leidyklose, redakcijose, muziejuose, reklamos firmose ir agentūrose, baldų, įrangos, interjero ir rūbų projektavimo firmose, studijose. Minėtų aukštųjų mokyklų auklėtinių, kurie turi pedagoginį talentą, laukia ir lauks Žemaitijos mokyklos, gimnazijos, universitetai.
Ar taps šis Žemaitijos dailės institutas rimta aukštąja meno mokykla (šiuo metu jis Vilniaus dailės akademijos padalinys), priklausys ne tik nuo profesorių ir studentų noro, bet ir nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės galimybių. Daug ką lems ir Telšių bei Klaipėdos apskričių ir miestų savivaldybių iniciatyva, suinteresuotumas.
Vilniaus dailės akademija šia linkme jau žengė rimtą žingsnį – parengtos programos, nuostatai, dirba dėstytojai. Tokių pat ryžtingų veiksmų laukiama ir iš vietinių institucijų. Manome, kad šiandien ten dirbantiems žmonėms svarbu, kokį kūrybinį ir intelektualinį kraitį turintys jauni žmonės jau artimiausiais metais pasklis po Žemaitiją, kas formuos šio regiono veidą, rūpinsis čia kultūra ir švietimu ateityje.
Klaipėdos vizualinio dizaino katedra
Dėl plataus įgyjamo išsilavinimo profilio Vizualinio dizaino katedra – viena populiariausių katedrų VDA. Čia mokoma įvairių meno ir mokslo sričių pagrindų. Tai ir taikomosios grafikos, poligrafijos, šriftų ir kaligrafijos, informatikos ir grafinio dizaino, įrangos dizaino ir architektūrinės aplinkos, reklamos, kompiuterinės grafikos ir videomeno. Katedroje dėsto įvairaus profilio profesionalai dizaineriai, grafikai, skulptoriai, fotografas, kompiuterininkas ir kt. Skirtingo pobūdžio dalykus bandoma sujungti į kompleksišką koordinuoto vizualinio stiliaus kūrimo vienovę. Specializacija labai šiuolaikiška. Dauguma absolventų sėkmingai kuria savo dizaino (dažniausiai informacijos, reklamos) firmas, dirba dizaineriais maketuotojais laikraščių redakcijose, spaustuvėse, leidyklose.
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyrius
Skulptūros studijų programa.
Studijų pradžioje mokoma formos organizavimo pagrindų, o vėliau studijuojama figūrinė skulptūra. Supažindinama su plastiškų ir kietų skulptūros medžiagų technologija. Kūrybiškos asmenybės ugdymas pagrįstas nacionalinės skulptūros mokyklos idėjomis, skatinamas kūrybinis individualumas bei eksperimentai.
Rūbų dizaino studijų programa.
Trikotažo rūbų dizaino specialybė – viena populiariausių. Mokomasi visko, ką įmanoma sukurti kilpos sudarymo principu iš įvairiausių pluoštų, jungiant tradiciją su naujovėmis. Studijų tikslas – meninės idėjos derinimas su technologija ir kliento reikalavimais.
Dizaino studijų programa.
Daiktų dizaino specializacija. Rengiami dailininkai konstruktoriai, taikomosios dailės specialistai pramoninei grafikai, reklamai, pramoninio daikto etalonui sukurti. Specializacijos tikslas – būsimą dizainerį išmokyti teisingai ir racionaliai suvokti daiktų pasaulį, pagaminti gražų, pigų ir patogų daiktą, o visą aplinką padaryti harmoningą. Ugdomas profesionalus sugebėjimas objektą ir vizualinę informaciją formuoti kompiuteriu.
Baldų dizaino specializacija.
Rengiami įvairios paskirties baldų projektavimo specialistai. Baldų projektavimo metodika, baldų stiliai ir istorija, baldų tipologija, gamybos, medžiagų technologijos – studijų pagrindas. Galima mokytis ir senovinių baldų restauravimo.
Metalo dizaino specializacija.
Metalo meninio apdirbimo Telšiuose mokoma jau 60 metų. Kvalifikuoti dėstytojai tęsia gerąsias mokyklos tradicijas. Studentai gauna bendrą meninį ir humanitarinį išsilavinimą, įgyja projektavimo, metalų technologijos ir praktinių darbų pagrindus. Būsimų dailininkų-metalo dizainerių veikla labai plati: įvairios paskirties juvelyrika, unikalūs ir pramonės gaminiai – daiktai, jų komplektai (indai, servizai, stalo įrankiai ir kt.), unikali dekoratyvinė mažoji plastika, architektūrinė kalvystė, dirbiniai interjerams ir eksterjerams.
 

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija