Stasys Štikelis. Žurnalistas, ilgametis Žurnalistų sąjungos narys. Gimė 1930-01-04 Milvidiškių kaime (Telšių rajonas). Dirbo ELTOS korespondentu ir kitur. 1966 metais pradėjo dirbti Lietuvos radijuje ir televizijoje. Rašė ir rengė laidas visuomenės gyvenimo, kultūros istorijos temomis. Išleido informacinį žinyną „Radijas ir televizija“ (1983 m.), brošiūrą „Televizija ir radijas: vakar, šiandien ir rytoj“ (1982 m.) , knygą „Užgrobti, bet nenutildyti“ (1991 m.). Paskelbė straipsnių radijo ir televizijos istorijos klausimais.  Mirė Vilniuje. Po mirties (2004 m.) jo žmonos Jūros Marijos Baužytės-Štikelienės rūpesčiu parengta ir išleista jo knyga „Lenkiuosi gimtinei: Milvydiškiams, kurių jau nebėra“.
 
Informacija atnaujinta 2007 08 07