Kultūra        Oginskių giminės herbas
    
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 
Mykolo Kleopo Oginskio giminės kelias LietuvoJE 

2015 m. minėsime kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-ąsias gimimo metines. UNESCO 2013 m. šią sukaktį kartu su Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300 metų jubiliejumi įtraukė į minėtinų datų sąrašą. Pasirengimas M. K. Oginskio jubiliejui Lietuvoje ir kaimyninėse Baltarusijos, Lenkijos valstybėse jau vyksta keletas metų, tačiau Lietuvos ir tarptautinė visuomenė apie M. K. Oginskio asmenybę, jo nuopelnus Lietuvai, Oginskių giminę žino labai nedaug. Dar nėra įvardintos ir ištyrinėtos visos Lietuvos vietovės, susijusios su M. K. Oginskio gyvenimu ir veikla, nėra vienoje vietoje surinkta ir paskelbta išsami informacija apie visus iškiliausius M. K. Oginskio giminės atstovus, dariusius didžiausią įtaką Lietuvos kultūros ir istorijos raidai, o informacija, paskelbta anksčiau daugelyje leidinių, dažnai yra netiksli.  

2014 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras 2014 m. įgyvendina projektą „Mykolo Kleopo Oginskio giminės kelias Lietuvoje“. Jo tikslas – sudaryti visuomenei galimybę operatyviai ir vienoje vietoje (internetiniame leidinyje „Žemaitija“ www.samogit.lt) gauti išsamią, teisingą, gausiai iliustruotą informaciją apie M. K. Oginskį, visas pagrindines Lietuvos vietoves, susijusias su M. K. Oginskio giminės gyvenimu ir veikla, žymiausius Oginskių giminės atstovus, svarbiausius renginius ir kitas veiklas, skirtas M. K. Oginskio 250-ies metų jubiliejui.

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

LITERATŪRA

MUZIKA

VIETOVĖS, KURIOSE MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS GYVENO lietuvoje ir kItose pasaulio šalyse

PUBLIKACIJOS apie kunigaikščius oginskius ŽURNALE „ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“ (NUO 2001 METŲ)

2001 m. Nr. 3
p. 6–9 / Danutė Mukienė. Žemaitijos regiono kultūros centras Plungės kunigaikščių Oginskių rūmuose. Vizija ir tikrovė

21–28 / Iliustracijos iš Rietavo savivaldybės
 
2003 m. Nr. 3
3, 45 / Alvidas Bakanauskas. Ar sulauks Plungės dvaras savojo Renesanso?
12 / Jolanta Skurdauskienė. Meno ir našlaičių globėja kunigaikštienė Marija Oginskienė

2004 m. Nr. 2
41/ Plungės dvaro parkas
43, 64 / Rietavo dvaro parkas

2004 m. Nr. 4
2–3 / Dvarų pritaikymas kultūros ir turizmo plėtrai. Interviu su Asta ALELIŪNAITE
4–5 / Dalia STASIKĖLIENĖ. Plungės muzikos mokyklai – 130 metai

2005 m. Nr. 1

12–13 / Jurgis Želvys. Kunigaikščių Oginskių išpuoselėtame Rietave

14–19 / Giedrė Rutkauskaitė. Mykolas Kleopas Oginskis ir jo projektas atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

2 / Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis
3, 54 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų perspektyva
4 / Vytas Rutkauskas. Baltarusijos „Šiaurės Atėnuose“
5 / Sergejus Verameičikas. Mykolas Kleopas Oginskis: istorinės atminties gaivinimo tikslai ir galimybės
6, 54 / Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“
7 / Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos
8–11 / Ramutė Šmigelskytė-Stukienė. Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas
12–13 / Laima Kiauleikytė. Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) pažiūros
14–15 / Svetlana Nemahaj. Mykolo Kleopo Oginskio opera epochų ir stilių sandūroje
16–17 / Viktoras Skorobogatovas. Mykolo Kleopo Oginskio kūryba: romansai
20 / Aldona Vasiliauskienė. M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant jaunuosius istorikus.
18–20 / Mykolas Kleopas Oginskis: Bibliografijos rodyklė (1938–1998)
21–23 / Jolanta Surdauskienė. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
23–24 / Olga Dadiomova. Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas
25 / Liudmila Rohač. Ksavero Oginskio dvarvietė Hanutoje ir žvalgomieji jos tyrimai
26, 27, 34 / Leonid Kaledinskij, Tatjana Bubenko. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.)
28–31 / Oginskiai muzikai. Parengė Jurgis Želvys
32–33 / Danutė Mukienė. Nejudinti kultūros ir istorijos vertybių klodai
34–36 / Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje
36–42 / Danguolė Želvytė. Iškalbingi Vilniaus miesto pastatai
43–45 / Milda Vyšteinaitė. Oginskių dvarai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
44–45 / Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“
46–49 / Plungės ir Rietavo kunigaikščiai Oginskiai
50 / Danguolė Ažaneckienė. Oginskių dvaro bičiuliai
51 / Jolanta Skurdauskienė. Mykolinės Plungės Oginskių dvare
52–53 / Jolanta Bertauskienė. Jubiliejinės Mykolinės Rietave
55–56 / Sofija Tyzenhauzaitė. Halina Oginskytė arba švedai Lenkijoje
2006 m. Nr. 3
2–3 / Pirmasis tarptautinis Oginskio festivalis. Festivalio programa
4–7 / Konstantinas Prušinskas. Žemaitukai
9, 11 / Jolanta Skurdauskienė. Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio filantropinė veikla
10–11 / Vida Girininkienė. Kunigaikščiai Oginskiai ir žemaitukai
12 / Mykolas Oginskis. Žemaičių arkliai
13–16 / Boleslovo Zubavičiaus prisiminimai
42 / Adolfas Nazabitauskas. Kunigaikščiai Oginskiai ir valstiečiai
43–45 / Donatas Tytuva. Muziejuje – kultūros vertybės iš Žemaitijos dvarų
46–47 / Danutė Mukienė. Archyvinėse nuotraukose – praėjusių dienų didybė
48–49 / Danguolė Želvytė. Žemaičių Versalio istorija, turtai ir jų likimas
50 / Jolanta Skurdauskienė. Oginskių (Rietavo ir Plungės valdytojų šakos) genealoginė schema
51–55 / Osvaldas Daugelis. Iš senųjų M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų
56–57 / Česlovas Kudaba. Prie Babrungo
63–65 / Į lietuvių kalbą pradėti versti Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“.
M. K. Oginskio „Atsiminimų“ fragmentas (I skyrius)
66–67 / Anelė Butkuvienė. Sofija Tyzenhauzaitė ir jos istorinis romanas „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“
67–69 / Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ (fragmentas „Prie karalienės Bonos salos“)
2008 m. Nr. 1
19–21, 57 / Konstantinas Prušinskas, Romualdas Firkovičius. Ieškojimų ir atradimų kelias
22–24 / Donatas Tytuva. Žemaitijos dvarai ir kultūros raida
 
2008 m. Nr. 3
2–3 / Danutė Mukienė. Vasaros muzikos paukštė – vėl Žemaitijoje
4 / IAntrojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio programa
5–7 / Vytas Rutkauskas. Kelyje į Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių jubiliejų
8–11 / Laima Klaiuleikytė. Mykolas Oginskis – muzikos mecenatas
12–13 / Jolanta Skurdauskienė. „Žemaitijos Versalis“ Varšuvoje
14–16 / Danutė Einikienė. Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro gyvenimas. Eleonoros Ravickienės nuotraukų archyvas
17 / Gintautas Čižiūnas. Oginskių orkestrų repertuaras
18–23 / Tomas Petreikis. Plungės orkestro muzikų keliais ir pėdsakais
24, 25 / Virginija Leilionaitė. Plungės dvaro muzikinė praeitis E. Ravickienės tyrinėjimuose
26–29 / Olga Romanovič. Švietimo epochos žmogus
32–39 / I-asis tarptautinis Oginskio festivalis p. 33; p. 34; p. 35–36; p. 37–38; p. 39–40
40–48 / II-asis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis p. 39–40; p. 41–42; p. 43–44; p. 45–46; p. 47–48
49–53 / Janušas Plapis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
50–53 / M. K. Čiurlionis ir Žemaitija
30, 31, 53 / Linas Bubnelis. Oginskių antspaudai ir mažamečio kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) piešiniai
54–59 / Vytas Rutkauskas. Italija… Vietos, kurios mena Mykolą Kleopą Oginskį
60–66 / Piotras Staniakas. Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833)

2008 m. Nr. 4
8–15 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Švėkšnos dvaras. Mykolas Kazimieras Oginskis (1730–1800), Šateikių ir Švėkšnos grafas Vilhelmas Jonas Broel Pliateris (1715–1769), Jurgis Broel Pliateris (apie 1750 m. – prieš 1825 m.), Steponas Emerykas Leonardas Broel Pliateris (1799–1864), Adomas Alfredas Gustavas Broel Pliateris (1836–1909), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [8–12]  [13–15]

2009 m. Nr. 4
67–69 / Mykolas Kleopas Oginskis (1765 09 25–1833 10 15). 250-ųjų gimimo metinių aktualizavimo prielaidos ir gairės
69–72 / Vytas Rutkauskas. Mykolas Kleopas Oginskis. Svarbesnės datos ir įvyk

2011 m. Nr. 10
2–9 / Danutė Mukienė. Oginskių fenomenas
10–13 / Šviečiamoji-koncertinė programa „Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias 2001“ (Programa skirta M. K. Oginskio 246-osioms metinėms paminėti. Rietavas – Darsūniškis – Salantai – Vilnius – Maladečina – Smurgainys – Minskas – Ivonič Zdroj – Užutrakis)
34 / Rutkausks Vīts. Rėitavs. Portėgrapėjės

2012 m. Nr. 2
51 / Danutė Einikienė. Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis: tūkstančio garsų simfonija dvaro erdvėse
 
2012 m. Nr. 3
12 / Vytas Rutkauskas. Koks paminklas Rietave įprasmins kunigaikščius Oginskius ir jų darbus?
13–15 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias tęsiasi
2013 m. Nr. 3
18–21 / Gintautas Čižiūnas. Rengiama Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų jubiliejaus minėjimo programa
63–67 / Mickevīčė užrašā: Atsėmėnėmā iš laža laikū (baudževuos); Baudževuos laikū apriedā [63, 64]; Vīru ėr muotrėšku darbā; Pri laža prigoliejė sargības; Baudževuos laikū dainas; Plateliū dvars; Konėgaikštė Oginskė Ireniejaus „mėrtės“; Lažības
 
2013 m. Nr. 4
2 / UNESCO įtraukė Kristijono Donelaičio (1714–1780) ir Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejines sukaktis į minimų datų sąrašą
9–11 / DANUTĖ MUKIENĖ, VYTAS RUTKAUSKAS. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)

2014 m. Nr. 2
72 / „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“

2014 m. Nr. 3
2 / Jurgis Želvys. 2015–ieji Lietuvoje paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais

 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.03.27
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

RodyklėĮ pradžiąInformacija